Logowanie

Szkoły zarejestrowane w poprzednich latach nie muszą się drugi raz rejestrować. Konta z zeszłego roku nie zostały usunięte.
W roku szkolnym 2021/2022 wymagane jest aby szkoły zakładały osobne konta dla każdego typu rozgrywek.

Do obsługi aplikacji najlepiej używać przeglądarki Firefox w najnowszych wersjach!!!

Projekt dofinansowany ze środków:

Logo MSiT