Logowanie

Szkoły zarejestrowane w poprzednich latach nie muszą się drugi raz rejestrować. Konta z zeszłego roku nie zostały usunięte.
W roku szkolnym 2018/2019 wymagane jest aby szkoły zakładały osobne konta dla każdego typu rozgrywek.

Do obsługi aplikacji najlepiej używać przeglądarki Firefox w najnowszych wersjach!!!

Projekt dofinansowany ze środków:

Logo MSiT
500 Internal Server Error

Internal Server Error

unlink(tmp/1fe5y253h4vpr.w1kq6yn5uigl.php) [<a href='function.unlink'>function.unlink</a>]: No such file or directory