Rejestracja szkoły

Jeżeli brakuje szkoły na liście, należy wybrać obojętnie którą (ważne żeby była z tego samego województwa, powiatu i gminy) a następnie zmienić dane poniżej
Poprawny format 123456789 (jeśli brak należy wpisać 0)
Poprawny format 123456789 (jeśli brak należy wpisać 0)
np. SP58 Kraków lub ZSO Myślenice
np. jeżeli jest to Zespół Szkół to zakładamy jedno konto dla jednego typu rozgrywek
Ilość uczniów uczęszczających do szkoły w danym roku szkolnym

Osoba odpowiedzialna za zarejestrowaną szkołę

Poprawny format 123456789 (jeśli brak należy wpisać 0)