Logowanie

Szkoły zarejestrowane w poprzednich latach nie muszą się drugi raz rejestrować. Konta z zeszłego roku nie zostały usunięte.

Do obsługi aplikacji najlepiej używać przeglądarki Firefox w najnowszych wersjach!!!